PROHLÁŠENÍ STRÁNKY

Prohlášení : Upozornění vydávané našim týmem METEO VČASNÉ VAROVÁNÍ nejsou propojené, nebo nejsou součástí státního podniku ČHMÚ a tedy nejsou převzatou verzí. Naše stránka pouze upozorňuje na nebezpečné doprovodné jevy. Vydávat výstrahy a varování je oprávněn pouze ČHMÚ (státní podnik).

Naše stránka si dle dostupných - veřejných zdrojů ze světa a zakoupených vlastních aplikací (tzv. map - radarů - synoptických map a mnoho dalšího) tvoří na tzv. základní desce své přehledy, předpovědi, výpočty a nákresy tak, aby vše bylo co nejvíce reálné pro naše území ČR. Proto nenese odpovědnost za případné škody způsobené přijatými opatřeními na základě informací z této stránky.

Pokud využijeme nějaký veřejný obrázek (mapa, srážky atd.), vždy uvádíme zdroj.

Náš spolek Meteo Včasné Varování z.s.  spolupracuje s některými meteorologickými (amat.) společnostmi v EU. Předpovědi počasí sestavujeme i na základě analýzy zakoupených aplikací, které tvoří tzv. základní desku na kterých pak tvoříme naše výpočty, tak aby vše bylo co nejvíce reálné pro území ČR. 

Všechna uvedená data jsou orientační. Provozovatel portálu nenese odpovědnost za škody způsobené odchylkami předpovědí od skutečnosti. 

Upozornění

 Majacek-1_3                                    Majacek-1_8 

  

 

O n l i n e

Chcete využít náš prostor pro vaše zviditelnění?

Není problém - kontaktujte nás: info@meteovcasnevarovani.cz